wohlová

Plavecký club Junior z.s.

Plavání dětí


Pravidelný kurz plavání pro děti představuje skvělou příležitost pro rozvoj dovedností ve vodě a posílení jejich sebedůvěry. Co kurz plavání zahrnuje?

 

 1. Seznámení s Vodou:
  • Postupné zvykání dětí s vodou, včetně prvních kroků ve vadící ploše.
  • Učení se základních pravidel bezpečnosti na bazénu.
  •  
 2. Plavecké Techniky:
  • Naučení se základních plaveckých technik, jako je kraul, prsa, znak a záda.
  • Cvičení na zdokonalení plaveckého stylu a efektivity pohybu ve vodě.
  •  
 3. Dýchání a Potápění:
  • Trénink správného dýchání při plavání.
  • Potápění a zlepšování schopnosti zůstávat pod vodou.
  •  
 4. Hry a Zábava:
  • Začlenění her do výuky, které nejen posilují plavecké dovednosti, ale také zvyšují radost z pohybu ve vodě.
  • Soutěže a týmové aktivity, které podporují spolupráci a přátelství mezi dětmi.
  •  
 5. Bezpečnost na Vodě:
  • Naučení se, jak reagovat v případě nouze a jak zacházet s vodním prostředím bezpečným způsobem.
  • Výuka o bezpečnosti na vodě a prevence úrazů.
  •  
 6. Postupný Pokrok:
  • Poskytování vhodných úrovní kurzů podle dovedností jednotlivých dětí.
  • Pravidelné hodnocení a zpětná vazba pro sledování pokroku.
  •  
 7. Sebedůvěra a Pohoda:
  • Podpora rozvoje sebedůvěry a pohody ve vodním prostředí.
  • Vytváření pozitivního prostředí, kde se děti cítí bezpečně a motivovány.

Co je soucasti kurzu

 • Ubytování

 • Doprava

 • Pojištění