wohlová

Plavecký club Junior z.s.

OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY

Organizace plaveckých kurzů

Kurzy jsou pololetní, data lekcí jsou uvedena v náhradovém systému a na internetových stránkách.
Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a pokročilosti, každá skupina 8-10 dětí má svého instruktora.
Jakákoliv onemocnění, postižení a specifické potřeby je potřeba uvést v přihlášce, popřípadě konzultovat při přihlášení. Nevyhýbáme se zařazení dětí s různými onemocněními, specifickými potřebami, ale je potřeba, aby dítě zvládlo bezpečnou výuku ve skupině.
Naše kurzy jsou skupinové, během 2 prvních lekcí, kdy dítě kurz navštíví a je správně zařazeno do skupiny odpovídající jeho věku a pokročilosti je potřeba, aby se dítě zařadilo do skupiny.
Lekce rodičů s dětmi trvá 30 minut – kurzovné zahrnuje vstup pro 1 dítě + 1 dospělého, lekce pro samostatné děti trvá 45 minut – kurzovné zahrnuje vstup pro 1 dítě
Vstup do šatny je možný 15 minut před začátkem lekce a opustit šatnu je nutné 15 minut po skončení lekce.
Za bezpečnost dětí (kurz rodiče s dětmi) zodpovídají rodiče po celou dobu konání lekcí, za bezpečnost dětí (kurz bez rodičů) mimo výuku (v šatnách a sprchách) zodpovídá doprovod, v době konání lekce instruktoři.
Účastníci kurzů jsou povinni dbát bezpečnostních a organizačních pokynů instruktorů, zaměstnanců bazénu a dodržovat provozní řád bazénu.
Na začátku kurzu obdržíte legitimaci, která slouží jako záloha a průkaz na vstup do šatny, pokud nebudete mít legitimaci, nebudete na kurz vpuštěni, platí pouze pro bazény Šutka, Olšanka, Brandýs n.L., Pražačka (pouze v době otevření venkovního bazénu)
V bazénu Vyšehrad obsazují 2 maminky/tatínkové ze stejného kurzu pouze 1 skříňku! V šatně je jen 8 skříněk.
Nejpozději týden před začátkem kurzu bude v náhradovém systému vaše dítě zařazeno do skupiny – u bazénů s více kurzy zařazujeme děti podle pokročilosti a věku, časové zařazení se zpravidla mění pouze od září, v únoru většina dětí pokračuje, a tak není důvod skupiny měnit, některé děti přeřazujeme během kurzu nebo v pololetí na základě pokročilosti.

Náhrady lekcí

Na internetových stránkách https://clubjunior.auksys.cz funguje automatický náhradový systém. Po potvrzení místa v kurzu jsou rodiče vyzváni se v systému zaregistrovat, pokud děti nezaregistrují včas, ztrácí možnost lekce omlouvat a následně nahrazovat. Ihned po registraci není možné lekce omlouvat, nejdříve musíme dítě vložit do odpovídající skupiny.
Kurzovné je nenávratné, zameškané omluvené lekce nahrazujeme: čerpáním náhradních lekcí v plném rozsahu pouze ve všech probíhajících kurzech a cca 3-4 týdny po skončení kurzu za podmínek, že lekci omluvíte nejpozději v den konání lekce do 8 hod.!!
Seznam možností náhrad a volných míst najdete po začátku kurzu v náhradovém systému.
Záloha 1000,- Kč je vratná nejpozději 14 dní před začátkem kurzu, později je záloha nevratná. Je možné si ji v průběhu kurzu vyplavat podle systému náhradních lekcí na základě dohody. Zrušení probíhajícího kurzu řešíme individuálně, pouze z vážných zdravotních důvodů, operace, úrazy, po předložení lékařského potvrzení, vracíme 50 % neproplavaného omluveného kurzovného od data storna nebo vám odečteme lekce z dalšího kurzu.

Hygienická pravidla

Všichni účastníci kurzů jsou povinni dodržovat hygienická pravidla:

1. Osprchovat a umýt se mýdlem bez plavek před vstupem do bazénu! Nedodržení je důvodem k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného
2. Kurzy je zakázáno navštěvovat s akutním, infekčním nebo kožním onemocněním

3. Vstupovat na bazén v „civilu“ je z hygienických důvodů zakázáno!
4. Podívat se na výuku je možné: bazén Floret přes skleněnou výlohu, bazény Sokol Vinohrady, Pražačka, Vyšehrad v převlečení – plavky, kraťasy, tričko na bazéně, bazén Olšanka z balkonu
5. Děti plavající s rodiči musí mít plavky s přiléhavými gumičkami okolo nohou a v pase nebo „plavací“ plenku. Za znečištění bazénu nesou rodiče plnou odpovědnost a v případě znečištění jsou povinni uhradit škodu!!

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete vyplněním přihlášky na www.clubjunior.cz a registrací v náhradovém systému Auksys použijeme pouze pro potřeby Plaveckého clubu Junior, z.s. a v souvislosti s plaveckými kurzy. Vaše údaje budeme uchovávat po nezbytně nutnou dobu a kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašeho účtu a osobních údajů zasláním žádosti na e-mail: juniorclub@seznam.cz

POKYNY KE VSTUPU

Pokyny ke vstupu pro doprovod dětí v Aquaparku Šutka

Každé dítě obdrží 1 legitimaci pro sebe a rodiče dětí do 10-ti let 1 kartičku pro doprovod.
– doprovod žáka jde také plavat: v tomto případě si doprovod koupí samostatnou vstupenku, popř. využije permanentku, kterou již vlastní a tím se stává klasickým návštěvníkem.
– doprovod chce sledovat kurz: uživatelé se u pokladny prokáží dvěma legitimacemi, na základě legitimace dostane dítě čipové hodinky, které platí 1h.45min.. Doprovod může vstoupit do „mokré“ části areálu, která začíná už sprchami, pouze za předpokladu, že se převlékne z civilního oblečení do oděvu např. sportovnějšího: kraťasy, tričko.
– doprovod není přítomen kurzu: děti od 10 let dítě/doprovod se u pokladny prokáže legitimací, dostane dítě čipové hodinky. Dítě se dostaví na místo srazu s instruktorem (krajní dráha u aquaparku, uprostřed u pomůcek) samostatně – zodpovědnost za dítě má doprovod až do začátku lekce!
Pokud legitimaci nemáte, nebudete na kurz vpuštěni.
Na čipu je nastaven čas 1h 45min., který se počítá od vstupu u pokladen, po překročení limitu se doplácí čas navíc u pokladny.
Pokračovat v koupání po skončení lekce mohou pouze děti, které budou mít na bazéně doprovod a ten si je osobně převezme u instruktora. Instruktoři pošlou děti bez doprovodu po skončení lekce do sprch.

Pokyny ke vstupu pro doprovod dětí v bazénu Olšanka

Vstup pro rodiče dětí, kteří plavou samostatně je možný pouze na balkon, zde uvidíte děti při výuce.
Vstup není možný do šaten a sprch, tyto podmínky nastavil pronajímatel z hygienických důvodů, bohužel někteří rodiče nechodili s dětmi jen do šaten a sprch, ale vstupovali i na bazén v „civilním“ oblečení.
My zajistíme službu, která bude doprovázet děti od recepce na bazén a zpět, děti může na bazén doprovázet jen osoba, která si zaplatí vstupné, jde také plavat a je tím pádem převlečená do plavek. Starší děti, dle uvážení rodičů, mohou chodit samostatně.