wohlová

Plavecký club Junior z.s.

Příměstský tábor IT

IT tábor pro děti je navržen pro mladé nadšence do světa informatiky a technologií ve věku od 10 do 15 let. Cílem je poskytnout interaktivní a zábavný zážitek, který rozvíjí dovednosti v oblasti informatiky a programování. Program je vhodný pro děti, které mají zájem o:


  • Programování: Naučí se základy programování prostřednictvím interaktivních cvičení a projektů.

  • Hardware a Sítě: Seznámí se s fungováním počítačového hardware a sítí.

  • Kreativní Technologie: Budou mít příležitost tvořit vlastní digitální projekty, hry a aplikace.

  • Bezpečnost Online: Získají povědomí o kybernetické bezpečnosti a etickém užívání technologií.

  • Týmová Spolupráce: Rozvíjejí dovednosti spolupráce při řešení problémů a tvorbě projektů.