Club Junior

plavecká škola

Provozní řád Clubu Junior

Účastníci našich kurzů musí dodržovat pravidla Clubu Junior a také specifická omezení u jednotlivých bazénů. Naši instruktoři vám podrobné informace poskytnou v ukázkových lekcích nebo v první hodině kurzu.

Organizace

 1. Kurzy jsou pololetní, neplave se o prázdninách a o svátcích, data lekcí jsou uvedena v náhradovém systému na internetu. Pro bazén Šutka platí zvláštní pokyny (viz níže).
 2. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a pokročilosti, každá skupina 6-10 dětí má svého instruktora.
 3. Lekce rodičů s dětmi trvá 30 minut - kurzovné zahrnuje vstup pro 1 dítě + 1 dospělého, lekce pro samostatné děti, dospělé 45 minut - kurzovné zahrnuje vstup pro 1 dítě nebo 1 dospělého
 4. Vstup do šatny je možný 15 minut před začátkem lekce a opustit šatnu je nutné 15 minut po skončení lekce.
 5. Za bezpečnost dětí (kurz rodiče s dětmi) zodpovídají rodiče po celou dobu konání lekcí, za bezpečnost dětí (kurz bez rodičů) mimo výuku (v šatnách a sprchách) zodpovídají rodiče nebo jejich doprovod, v době konání lekce instruktoři Clubu Junior.
 6. Účastníci kurzů jsou povinni dbát bezpečnostních a organizačních pokynů instruktorů a zaměstnanců bazénu a dodržovat provozní řád bazénu.
 7. Kurzy je zakázáno navštěvovat s akutním, infekčním nebo kožním onemocněním.
 8. Na začátku kurzu obdržíte legitimaci, která slouží jako záloha a průkaz na vstup do šatny.
 9. V bazénu Vyšehrad obsazují 2 maminky nebo tatínkové ze stejného kurzu pouze 1 skříňku.
 10. Na internetových stránkách https://clubjunior.auksys.cz funguje automatický náhradový systém, po potvrzení místa v kurzu jsou rodiče povinni se v systému zaregistrovat.
 11. Nejpozději týden před začátkem kurzu bude v náhradovém systému vaše dítě zařazeno do skupiny – u bazénů s více kurzy zařazujeme děti podle pokročilosti a věku.
 

Náhrady lekcí

 1. Na internetových stránkách https://clubjunior.auksys.cz funguje automatický náhradový systém, po potvrzení místa v kurzu jsou rodiče povinni se v systému zaregistrovat, pokud se nezaregistrují, ztrácí možnost vybírat si náhradní hodiny.
 2. Kurzovné je nenávratné, zameškané omluvené lekce nahrazujeme: čerpáním náhradních lekcí v plném rozsahu pouze v probíhajícím kurzu i dopředu a cca 3 týdny po skončení kurzu za podmínek, že lekci omluvíte nejpozději v den konání lekce do 8.00 hod.
 3. Seznam možností náhrad a volných míst najdete po začátku kurzu v náhradovém systému.
 4. Záloha (500,- Kč kurz samostatných dětí, dospělých, 1000,- Kč kurz rodiče s dětmi) je vratná nejpozději 14 dní před začátkem kurzu, později je záloha nevratná, je možné si ji v průběhu kurzu vyplavat podle systému náhradních lekcí na základě dohody. Zrušení probíhajícího kurzu – řešíme individuálně, pouze z vážných zdravotních důvodů, po předložení lékařského potvrzení vracíme 50 % neproplavaného omluveného kurzovného od data storna.
 

Hygienická pravidla

 1. Všichni účastníci kurzů jsou povinni dodržovat hygienická pravidla:
  osprchovat a umýt se mýdlem bez plavek před vstupem do bazénu!
  – nedodržení je důvodem k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného
 2. Vstupovat na bazén v "civilu" je z hygienických důvodů zakázáno!
  – podívat se na výuku je možné: bazény Pasáž, Floret přes skleněnou výlohu, bazény Sokol, Pražačka, Výstaviště, Vyšehrad v převlečení – plavky, kraťasy, tričko na bazén, bazén Šutka dle zvláštních pokynů (viz níže).
 3. Děti do 3 let musí mít plavečky s přiléhavými gumičkami okolo nožiček a v pase nebo "plavací" plenku. Za znečištění bazénu nesou rodiče plnou odpovědnost a v případě znečištění jsou povinni uhradit škodu!!
 4. Plavecká čepička je nutná v bazénu Floret.
 5. Před první lekcí si můžete čepičky (130,- Kč) a plavečky pro děti 6 měsíců do 3 let (130,- Kč) zakoupit v Clubu Junior.
 

Pokyny ke vstupu pro doprovod dětí z kurzu Junior clubu v Aquacentru Šutka

 • Platí pouze pro děti z kurzu Šutka (úterý, neděle), ostatní děti, které pouze nahrazují na tomto bazénu budou vpuštěni na základě legitimace, ale doprovod je povinen zaplatit vstupné, dobu lekce pak mohou rodiče využít k plavání ve volných drahách nebo k návštěvě aquacentra.
 • Tato pravidla jsou stanovena z důvodu dodržování „Vyhlášky o stanovení hygienických požadavků na koupaliště a sauny“.
 • Je možné využití třech možností chování doprovodu. Každé dítě obdrží 2 kartičky – jednu pro sebe a druhou pro doprovod.
  1. doprovod žáka se jde také vykoupat – v tomto případě si doprovod koupí samostatnou vstupenku, popř. využije permanentku, kterou již vlastní a tím se stává klasickým návštěvníkem.
  2. doprovod chce sledovat kurz – uživatelé se u pokladny prokáží dvěma ID kartičkami, na základě jedné dostane žák čipové hodinky, přičemž tato karta zůstává na pokladně a bude mu vrácena po skončení kurzu. Doprovod může vstoupit do „mokré“ části areálu, která začíná už sprchami, pouze za předpokladu, že se převlékne z civilního oblečení do oděvu např. sportovnějšího, nevyžadujeme plavky.
  3. doprovod není přítomen kurzu – doprovod se u pokladny prokáže dvěma ID kartičkami, na základě jedné dostane žák čipové hodinky, přičemž tato karta zůstává na pokladně a bude mu vrácena po skončení kurzu po odevzdání čipových hodinek. Doprovod doprovodí žáka do šaten, kde mu pomůže např. s převlečením. Doprovod již nesmí vstoupit do sprch v civilním oblečení. Děti se dostaví na místo srazu s instruktorem (na břehu uprostřed naší dráhy u pomůcek) samostatně – zodpovědnost zda dítě pošlete ze šatny samostatně je na doprovodu! Doprovod se poté vrací nazpět, nezůstává v šatnách, u turniketů se prokáže svou ID kartou a je vypuštěn ven brankou, neodchází přes turniket. Stejně tak se vrací zpět do šatny v době, kdy končí daný kurz.
 • Pokud bude kartička zapomenuta, budou uživatelé samozřejmě do bazénů vpuštěni, ale bude to zaevidováno.
 • Na základě žádostí z posledních dní jsme požádali společnost, která se nám stará o pokladní systém, o přeprogramování pokladního systému tak, aby „kurzovní“ čipy také načítaly čas. Je to z důvodu, že mnoho rodičů chce po ukončení kurzu s dítětem pokračovat v koupání, což stávající čipy neumožňovaly. Po zprovoznění tohoto systému bude na každém čipu nastavena 1hod 45min volného vstupu a po této době, pokud nedojde k odevzdání čipu na pokladně, začne nabíhat placený čas ve výši 1,- Kč/min. Zároveň tyto hodinky budou opravňovat ke konzumaci občerstvení a návštěvě sauny. Zde byl stanoven limit 300,- Kč.
 • Pokračovat v koupání po skončení lekce mohou pouze děti, které budou mít na bazéně doprovod a ten si je osobně převezme u instruktora. Instruktoři doprovodí ostatní děti po skončení lekce do sprch.
 Jak se přihlásit?

 • pouze přes internet - vyplněním poptávkového formuláře na www.clubjunior.cz a vyčkejte na potvrzení místa e-mailem nebo telefonicky. Obdržíte také informace o platbě a získáte vstup do náhradového systému.
 Platba

Zálohu 500,- Kč (kurz samostatných dětí nebo kurz dospělých) nebo 1000,- Kč (kurz rodiče s dětmi) zašlete, až po potvrzení místa, na číslo účtu:
3493481001/5500 u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol: datum narození (dítěte), konstantní symbol 0308
Po obdržení přihlášky i platby máte rezervované místo. Nejpozději týden před začátkem kurzu vám sdělíme hodinu zařazení - u bazénů s více kurzy zařazujeme děti podle pokročilosti a věku.