Plavecký club Junior

plavecký klub

Provozní řád

Účastníci našich kurzů musí dodržovat pravidla Plaveckého clubu Junior, z.s. a také specifická omezení u jednotlivých bazénů. Naši instruktoři vám podrobné informace poskytnou v ukázkových lekcích nebo v první hodině kurzu.

Organizace plaveckých kurzů

 1. Kurzy jsou pololetní, data lekcí jsou uvedena v náhradovém systému a na internetových stránkách.
 2. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a pokročilosti, každá skupina 8-10 dětí má svého instruktora.
 3. Lekce rodičů s dětmi trvá 30 minut - kurzovné zahrnuje vstup pro 1 dítě + 1 dospělého, lekce pro samostatné děti trvá 45 minut - kurzovné zahrnuje vstup pro 1 dítě
 4. Vstup do šatny je možný 15 minut před začátkem lekce a opustit šatnu je nutné 15 minut po skončení lekce.
 5. Za bezpečnost dětí (kurz rodiče s dětmi) zodpovídají rodiče po celou dobu konání lekcí, za bezpečnost dětí (kurz bez rodičů) mimo výuku (v šatnách a sprchách) zodpovídá doprovod, v době konání lekce instruktoři Clubu Junior.
 6. Účastníci kurzů jsou povinni dbát bezpečnostních a organizačních pokynů instruktorů a zaměstnanců bazénu, a dodržovat provozní řád bazénu.
 7. Na začátku kurzu obdržíte legitimaci, která slouží jako záloha a průkaz na vstup do šatny, pokud nebudete mít legitimaci, nebudete na kurz vpuštěni, platí pouze pro bazény Výstaviště, Šutka, Olšanka, Brandýs n.L.
 8. V bazénu Vyšehrad obsazují 2 maminky/tatínkové ze stejného kurzu pouze 1 skříňku!! V šatně je jen 8 skříněk.
 9. Nejpozději týden před začátkem kurzu bude v náhradovém systému vaše dítě zařazeno do skupiny – u bazénů s více kurzy zařazujeme děti podle pokročilosti a věku, časové zařazení se zpravidla mění pouze od září, v únoru většina dětí pokračuje a tak není důvod skupiny měnit, některé děti přeřazujeme během kurzu nebo v pololetí na základě domluvy s rodiči.
 

Náhrady lekcí

 1. Na internetových stránkách https://clubjunior.auksys.cz funguje automatický náhradový systém. Po potvrzení místa v kurzu jsou rodiče vyzváni se v systému zaregistrovat, pokud děti nezaregistrují včas, ztrácí možnost lekce omlouvat a následně nahrazovat. Ihned po registraci není možné lekce omlouvat, nejdříve musíme dítě vložit do odpovídající skupiny.
 2. Kurzovné je nenávratné, zameškané omluvené lekce nahrazujeme: čerpáním náhradních lekcí v plném rozsahu pouze ve všech probíhajících kurzech i dopředu a cca 3-4 týdny po skončení kurzu za podmínek, že lekci omluvíte nejpozději v den konání lekce do 8 hod.!!
 3. Seznam možností náhrad a volných míst najdete po začátku kurzu v náhradovém systému.
 4. Záloha 500,- Kč je vratná nejpozději 14 dní před začátkem kurzu, později je záloha nevratná. Je možné si ji v průběhu kurzu vyplavat podle systému náhradních lekcí na základě dohody. Zrušení probíhajícího kurzu řešíme individuálně, pouze z vážných zdravotních důvodů, operace, úrazy, po předložení lékařského potvrzení, vracíme 50 % neproplavaného omluveného kurzovného od data storna nebo vám odečteme lekce z dalšího kurzu.
 

Hygienická pravidla

Všichni účastníci kurzů jsou povinni dodržovat hygienická pravidla:

 1. osprchovat a umýt se mýdlem bez plavek před vstupem do bazénu!
  – nedodržení je důvodem k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného
 2. kurzy je zakázáno navštěvovat s akutním, infekčním nebo kožním onemocněním
 3. Vstupovat na bazén v "civilu" je z hygienických důvodů zakázáno!
 4. – podívat se na výuku je možné: bazén Floret přes skleněnou výlohu, bazény Sokol Vinohrady, Pražačka, Výstaviště, Vyšehrad v převlečení – plavky, kraťasy, tričko na bazéně, bazén Olšanka z balkonu
 5. děti plavající s rodiči musí mít plavky s přiléhavými gumičkami okolo nohou a v pase nebo „plavací“ plenku. Za znečištění bazénu nesou rodiče plnou odpovědnost a v případě znečištění jsou povinni uhradit škodu!!
 

Ochrana osobní údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete vyplněním přihlášky na www.clubjunior.cz a registrací v náhradovém systému Auksys použijeme pouze pro potřeby plavecké školy Club Junior a v souvislosti s plaveckými kurzy. Vaše údaje budeme uchovávat po nezbytně nutnou dobu a kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašeho účtu a osobních údajů zasláním žádosti na e-mail: juniorclub@seznam.cz
 

Pokyny ke vstupu pro doprovod dětí v Aquacentru Šutka

 • Platí pouze pro děti z kurzu Šutka (úterý, neděle), ostatní děti, které pouze nahrazují na tomto bazénu budou vpuštěni na základě legitimace, ale doprovod je povinen zaplatit vstupné, dobu lekce pak mohou rodiče využít k plavání ve volných drahách nebo k návštěvě aquacentra.
 • Je možné využití třech možností chování doprovodu. Každé dítě obdrží 2 kartičky – jednu pro sebe - barevnou - a druhou pro doprovod - bílou.
  1. doprovod žáka se jde také vykoupat – v tomto případě si doprovod koupí samostatnou vstupenku, popř. využije permanentku, kterou již vlastní a tím se stává klasickým návštěvníkem.
  2. doprovod chce sledovat kurz – uživatelé se u pokladny prokáží dvěma legitimacemi – barevnou a bílou, na základě barevné dostane dítě čipové hodinky, přičemž tato karta zůstává na pokladně a bude mu vrácena po skončení kurzu. Doprovod může vstoupit do „mokré“ části areálu, která začíná už sprchami, pouze za předpokladu, že se převlékne z civilního oblečení do oděvu např. sportovnějšího: kraťasy, tričko.
  3. doprovod není přítomen kurzu – doprovod se u pokladny prokáže dvěma legitimacemi – barevnou a bílou, na základě jedné dostane žák čipové hodinky, přičemž tato karta zůstává na pokladně a bude mu vrácena po skončení kurzu po odevzdání čipových hodinek. Doprovod doprovodí žáka do šaten, kde mu pomůže např. s převlečením. Doprovod již nesmí vstoupit do sprch v civilním oblečení. Děti se dostaví na místo srazu s instruktorem (na břehu uprostřed naší dráhy u pomůcek) samostatně – zodpovědnost zda dítě má doprovod až do začátku lekce! Doprovod se poté vrací nazpět, nezůstává v šatnách, u turniketů se prokáže svou legitimací a je vypuštěn ven brankou, neodchází přes turniket. Stejně tak se vrací zpět do šatny v době, kdy končí daný kurz.
 • Po každé lekci je nutné si legitimaci na pokladně vyzvednout, pokud legitimaci vyzvednout zapomenete, nezůstává na pokladě, ale je předána instruktorům, o vrácení legitimace je potřeba si napsat nebo zavolat do Clubu Junior s dostatečným předstihem, abychom vám mohli legitimaci na pokladnu vrátit.
 • Pokud legitimaci nemáte, nebudete na kurz vpuštěni!
 • Na čipu je nastaven čas 1h. 45min., který se počítá od vstupu u pokladen, po překročení limitu se doplácí čas navíc u pokladny.
 • Pokračovat v koupání po skončení lekce mohou pouze děti, které budou mít na bazéně doprovod a ten si je osobně převezme u instruktora. Instruktoři pošlou děti bez doprovodu po skončení lekce do sprch.
 Jak se přihlásit?

 • pouze přes internet - vyplněním přihlášky na www.clubjunior.cz a vyčkejte na potvrzení místa e-mailem nebo telefonicky. Obdržíte také informace o platbě a získáte vstup do náhradového systému.
 Platba

Zálohu 500,- Kč (kurz samostatných dětí nebo kurz dospělých) nebo 1000,- Kč (kurz rodiče s dětmi) zašlete, až po potvrzení místa, na číslo účtu:
3493481044/5500 u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol: datum narození (dítěte), konstantní symbol 0308
Po obdržení přihlášky i platby máte rezervované místo. Nejpozději týden před začátkem kurzu vám sdělíme hodinu zařazení - u bazénů s více kurzy zařazujeme děti podle pokročilosti a věku.